Odbiór odpadów budowlanych

 

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie organizacji odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. - zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i troską o środowisko.

Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Często ich różnorodność nie pozwala na segregację w miejscu ich wytwarzania. Dlatego LAOŚ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbierając zmieszane odpady następnie poddając je segregacji na własnej instalacji sortowniczej w myśl nowym wymaganiom ustawy.

  • Podstawiamy kontenery na gruz oraz zmieszane odpady budowlane

  • Oferujemy kontenery typu KP o pojemności 5m3, 7m3 oraz 17m3

  • Dysponujemy specjalistyczną flotą aut typu hakowiec , HDS

  • Zapewniamy pełną obsługę nowych inwestycji budowlanych

app telephones