Odbiór i Gospodarka odpadami

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie organizacji odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. - zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i troską o środowisko.
 

Odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

„Odpadem niebezpiecznym określany jest każdy odpad pochodzący z gospodarczej lub bytowej działalności człowieka (gaz, ciecz, ciało stałe), który ze względu na swe właściwości i skład chemiczny stanowi realne bądź potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego”.
 

Obchodzenie się z takim odpadami to duże wyzwanie które wymaga specjalistycznego podejścia oraz profesjonalnej wiedzy.

  • Zapewniamy profesjonalny odbiór odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o odpadach

  • Oferujemy indywidualny system kompleksowej obsługi

  • Diagnozujemy odpady bezpośrednio u klienta - w tym celu wysyłamy naszych specjalistów, którzy po przeprowadzonej wizji lokalnej są w stanie zaproponować Państwu możliwe metody postępowania

  • Dostarczamy opakowania

  • Zapewniamy specjalistyczny transport

app telephones