Kompleksowa gospodarka odpadami

 

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. od wielu lat prowadzi obsługę dużych zakładów przemysłowych w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi i złomem.
 

W ramach prowadzonych kontraktów realizujemy:

 • pomoc w przygotowaniu planu i zakresu usługi

 • tworzenie miejsc tymczasowego gromadzenia odpadów na terenie danego zakładu

 • odpowiednie oznaczenia takich miejsc

 • wyposażenie w pojemniki, kontenery, misy odciekowe i inne urządzenia magazynowe i techniczne

 • relokację odpadów z miejsc ich wytworzenia do miejsc czasowego gromadzenia, za pomocą urządzeń transportu bliskiego

 • segregację rodzajową odpadów

 • załadunek i wywóz odpadów z terenu zakładu

 • prowadzenie dokumentacji odpadowej (KPO, KEO, SENT)

 • sporządzanie raportów ilościowo-jakościowych

 • zapobieganie skutkom awarii, mogących grozić środowisku

 • pomoc w rozwiazywaniu nietypowych sytuacji

 • czyszczenie instalacji przemysłowych (separatory, piaskowniki, wanny procesowe, piece hartownicze, myjki, maszyny i urządzenia produkcyjne itp.)

 • doradztwo w zakresie doboru technologii, wpływających na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów

Nasze doświadczenie i wiedza w tym zakresie, zapewniają naszym Kontrahentom wykonywanie usługi w najwyższych standardach technicznych, jak i formalno-prawnych, a Ich czas może być przeznaczony wyłącznie dla potrzeb własnej działalności.

app telephones