Badania i laboratorium

 

 

 

 

PCA - akredytacja

Certyfikat - akredytacja

 

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. oferuje akredytowane usługi laboratoryjne i badawcze z zakresu ochrony środowiska oraz pomiaru i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 1183 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (od maja 2010 roku).
 

W celu zapewnienia rzetelności, wiarygodności oraz obiektywności prowadzonych badań Laboratorium wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania opracowany według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.


NASZA OFERTA


Laboratorium Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy dowiedz się więcej

  • pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych dowiedz się więcej

  • kompleksowe usługi w zakresie pobierania i badań fizykochemicznych wód opadowych i roztopowych, ścieków gleb i odpadów dowiedz się więcej

  • inne poza zakresem akredytacji dowiedz się więcej


PRZEPISY PRAWNE


Wykonywanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy dowiedz się więcej oraz badań środowiska ogólnego (badania hałasu środowiskowego, ścieków, wód opadowych i roztopowych, gleb oraz odpadów) dowiedz się więcej jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawnych.

app telephones