Pro Publico Bono

Pro Publico Bono" to łacińska fraza, którą tłumaczy się na "dla dobra publicznego". W naszej organizacji, "Pro Publico Bono" nie jest tylko sloganem, ale głęboko zakorzenioną wartością, którą kierujemy się w codziennych działaniach. Wierzymy, że nasza praca i działania powinny służyć społeczności i przynosić korzyści ludziom oraz otaczającemu nas środowisku. Obok działań biznesowych, naszą misją, którą traktujemy z pełną odpowiedzialnością jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, służących lokalnym organizacjom oraz społeczności.
 

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. organizuje różnego rodzaju akcje w lokalnych szkołach, podczas których łączymy edukację ekologiczną z wymiernymi korzyściami społecznymi.
 

Organizujemy zbiórki karmy i tekstyliów, wspierając lokalne schronisko dla zwierząt. 

Działając w duchu ochrony gatunków zagrożonych, wspieramy Stowarzyszenie „Szansa dla Bociana”, zaopatrując je w karmę dla ptaków. 

Stowarzyszenie "Szansa dla Bociana"

Dodano: 01.09.2023
Stowarzyszenie "Szansa dla Bociana"

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. wspiera Stowarzyszenie „Szansa dla Bociana”, poprzez zapewnienie cyklicznych dostaw pokarmu dla bocianów.


app telephones