Tytuł zastępczy
Powrót na stronę główną

Odbiór i gospodarka odpadami

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie organizacji odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. - zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i troską o środowisko.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu:

 1. ODBIÓRU ODPADÓW, TAKŻE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 2. WYNAJMU KONTENERÓW NA ODPADY BUDOWLANE
 3. USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ I ODBIOREM ODPADÓW

Odbiór odpadów

 • Zapewniamy profesjonalny odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 • Oferujemy indywidualny system kompleksowej obsługi.
 • Diagnozujemy odpady bezpośrednio u klienta - w tym celu wysyłamy naszych specjalistów, którzy po przeprowadzonej wizji lokalnej są w stanie zaproponować Państwu możliwe metody postępowania.
 • Dostarczamy opakowania.
 • Zapewniamy specjalistyczny transport.

Wynajem kontenerów na odpady budowlane

 • Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane.
 • Oferujemy kontenery typu KP o pojemności 5m3, 7m3 oraz 17m3.
 • Zapewniamy pełną obsługę nowych inwestycji budowlanych.

Usługi specjalistyczne

 • Czyścimy instalacje przemysłowe i technologicznych.
 • Czyścimy separatory ropopochodne i tłuszczowe.
 • Serwisujemy separatory substancji ropopochodnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odbieramy zużyty sprzęt od osób prywatnych i instytucji.

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. gwarantuje prawną zgodność przeprowadzanych procedur z obowiązującymi przepisami, co potwierdza dotychczasowa wieloletnia działalność i przeprowadzone kontrole. 

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

 • Certyfikat Zarządzania Jakością BS OHSAS 18001:2007
 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2009
 • Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO 14001:2015-09
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 14001:2005 
 • Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Zezwolenie na transport odpadów

ZAPLECZE TECHNICZNE

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. działając od 20 lat na rynku gospodarowania odpadami, posiada wysoce wyspecjalizowane zaplecze techniczne, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom Klienta.

Specjalistyczny sprzęt transportowo załadowczy:

 • samochody o ładowności do 24 ton
 • specjalistyczny sprzęt załadowczy
 • pojemniki kontenerowe o różnym przeznaczeniu i ładowności, w zależności od rodzaju przekazywanych odpadów. 
 • profesjonalny sprzęt do świadczenia usług czyszczenia instalacji przemysłowych oraz separatorów.
 • ładowarki teleskopowe, wózki widłowe, paletowe, itd.) 

Każdy ładunek jest zabezpieczany przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi. Kierowcy jak i pracownicy techniczni ukończyli odpowiednie kursy i posiadają niezbędną wiedzę w zakresie ADR wykorzystywaną w czasie załadunku i przewozu odpadów i materiałów niebezpiecznych.

Galeria