Tytuł zastępczy
Powrót na stronę główną

Doradztwo i Outsourcing

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie wykonywania ekspertyz, opracowań i diagnostyk stanu środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Zatrudniamy profesjonalną kadrę, której wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, gwarantuje wypracowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Nasze doświadczenie wzbogaca bliska współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami administracji samorządowej i państwowej oraz firmami o szerokim, różnorodnym profilu działalności.

 

Opracowujemy dokumentacje środowiskowe niezbędne do uregulowań formalno-prawnych umożliwiających uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń, w tym:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

Wykonujemy opracowania obejmujące kompleksowe oddziaływania Zakładów na środowisko, w tym:  

 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości.
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Raporty  oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Przeglądy ekologiczne istniejących instalacji i obiektów.
 • Plany i programy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami wraz z ich aktualizacją.
 • Raporty z realizacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.
 • Dokumentacje eksploatacji i rekultywacji składowisk.
 • Doradztwo i outsourcing w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.
 • Audyty środowiskowe  - pełna identyfikacja, analiza i ocena  aspektów związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.

NASZE CERTYFIKATY

 • Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Certyfikat Systemu Zarządzania BS OHSAS 18001:2007
 • Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 14001:2015-09

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw

Kompleksowa obsługa w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY: 

 1. prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy wszelkich spraw związanych z w/w zagadnieniami
 2. prowadzenie pojedynczej konkretnej usługi np.: naliczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska, sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej, sporządzanie raportu KOBIZE, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sprawozdawczości w zakresie bhp itp.