Dodano: 31.05.2024

Kampania edukacyjna "E-papierosy"

Ruszyliśmy z kampanią edukacyjną, dotyczącą właściwego postępowania z odpadami papierosów elektronicznych.

Chcemy zwiększać świadomość konsekwencji wyrzucania zużytych e-papierosów do pojemników nieprzeznaczonych do tego celu. W tym celu umieśliśmy naklejki informacyjne na śmieciarkach należących do naszej spółki córki Ekologistyka Lublin Sp. z o. o. zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych.

E-papierosy od kilku lat cieszą się ogromną popularnością i tak jak każdy przedmiot użytku codziennego, po pewnym czasie stają się odpadem. I co wtedy? Gdzie należy właściwie umieścić odpad papierosa elektronicznego? ????????

E-papierosy i ich komponenty, takie jak baterie, wkłady z płynem i atomizery, są szkodliwe dla środowiska, jeśli nie są odpowiednio utylizowane ♻️. Oto kilka wskazówek, jak możemy to robić lepiej:

☝️ Oddzielaj komponenty - E-papierosy składają się z różnych materiałów, które należy oddzielić przed recyklingiem.

☝️ Baterie - Baterie powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki baterii.

☝️ Wkłady i atomizery - Jeśli są puste, mogą być oddane do punktów zbiórki elektroniki.

☝️ Nie wyrzucaj do śmieci ⛔️ Komponenty e-papierosów nie powinny trafiać do zwykłych śmieci ani do kanalizacji.

☝️ Korzystaj z programów zwrotu - Niektórzy producenci oferują programy zwrotu zużytych e-papierosów. ☝️Warto wiedzieć, że zużyte jednorazowe e-papierosy,  można również legalnie oddawać do sklepów, w których je sprzedają.

Jednym z bardziej niebezpiecznych komponentów e-papierosów są baterie litowe. Dlatego też jednorazowe e-papierosy należy wyrzucać do kosza na odpady elektroniczne!

Specjalne pojemniki znajdziesz:

???? W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

???? W sklepach z artykułami elektrycznymi i elektronicznymi.

???? W specjalnie wytyczonych miejscach na terenie gminy.

???? W większości sklepów wielkopowierzchniowych dostępne są pojemniki, na niektóre rodzaje elektrośmieci.

E-papierosy, które trafiają do niewłaściwych pojemników na odpady, stwarzają realne ryzyko wystąpienia pożaru instalacji ???????????? do której trafiają, ze względu na możliwość wybuchu czy też gwałtownego zapalenia się w momencie rozszczelnienia baterii. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego zakładu przetwarzania odpadów ????, ale też stanowi niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pracowników.

Dlatego też, jeśli dane urządzenie zawiera baterie ????, potraktuj je jako mały elektroodpad i umieść we właściwym pojemniku. To spowoduje poddanie ich właściwym procesom zagospodarowania ♻️ i w konsekwencji zniweluje negatywny wpływ na środowisko.

app telephones