Dla akcjonariuszy.
Powrót na stronę główną

Dla akcjonariuszy - Dla akcjonariuszy.

Dla akcjonariuszy.

Dla akcjonariuszy.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji - z dn. 23.12.2020r.

    Działając w imieniu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kuźniczej 15, 21-045 Świdnik, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027709, NIP: 7121004762, REGON: 430775685, o kapitale zakładowym w wysokości 877.499,00 zł opłacony w całości (,,Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Świdniku przy  ul. Kuźniczej 15, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

            Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji - z dn. 27.11.2020r.

    Działając w imieniu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kuźniczej 15, 21-045 Świdnik, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027709, NIP: 7121004762, REGON: 430775685, o kapitale zakładowym w wysokości 877.499,00 zł opłacony w całości (,,Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Świdniku przy  ul. Kuźniczej 15, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

            Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji - z dn. 05.11.2020r.

    Działając w imieniu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kuźniczej 15, 21-045 Świdnik, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027709, NIP: 7121004762, REGON: 430775685, o kapitale zakładowym w wysokości 877.499,00 zł opłacony w całości (,,Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Świdniku przy  ul. Kuźniczej 15, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

            Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji - z dn. 19.10.2020r.

    Działając w imieniu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kuźniczej 15, 21-045 Świdnik, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027709, NIP: 7121004762, REGON: 430775685, o kapitale zakładowym w wysokości 877.499,00 zł opłacony w całości (,,Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Świdniku przy  ul. Kuźniczej 15, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

            Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.     

    Działając w imieniu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kuźniczej 15, 21-045 Świdnik, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027709, NIP: 7121004762, REGON: 430775685, o kapitale zakładowym w wysokości 877.499,00 zł opłacony w całości (,,Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Świdniku przy  ul. Kuźniczej 15, w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

            Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.